บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด

ให้บริการในรูปแบบของการออกแบบและก่อสร้าง (Design and Construction) ทางด้านสถาปัตยกรรมและโครงสร้างอาคารประเภท บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคาร ค.ส.ล. ทุกขนาด อพาธเม้นท์ คอนโดมิเนียม การขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล พร้อมการก่อสร้างตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่ลูกค้ากำหนด ประกอบกับการก่อสร้างงานถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต สะพานข้ามคลอง งานปรับพื้นที่ด้วยวัสดุดินถม วัสดุลูกรัง หรือวัสดุหินคลุก และงานก่อสร้างที่จอดรถยนต์ ทั้งภาคเอกชน ภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ ภายใต้พันธกิจที่เราให้กับลูกค้า และทีมงานวิศวกร สถาปนิก ที่พร้อมให้บริการPurchasing Officer
รายละเอียดงาน
- เช็คราคาสินค้าจาก supplier ตามเอกสารใบขอราคา supplier
- จัดทำใบขอซื้อ (Purchase Request/PR) และ ใบสั่งซื้อ (PO.)
- ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้ากับ supplier และ update สถานะล่าสุดในระบบ
- ประสานงานกับฝ่ายบัญชีการเงิน เพื่อจัดทำเช็ค ชำระค่าสินค้า และจัดส่งให้ supplier
- จัดทำ Report ที่มีการนำเข้าแต่ละเดือน
- สรุปยอดการซื้อ สรุปการเคลมสินค้า รายเดือน
- จัดทำเรื่องในการขอใบเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน
- ตรวจทานความถูกต้องของใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยแล้วจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอเบิก
- จัดเก็บใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยเข้าแฟ้มชั่วคราว เพื่อใช้ในการติดตามการส่งคืนเงินทดรองจ่าย
- จัดทำเรื่องในการขอเบิกเงินสดย่อย / ใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
- คำนวณเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มหรือรับคืนเงินจากผู้ขอเบิก กรณีที่มีการขอเบิกทดรองจ่ายเงินสดย่อยล่วงหน้า
กับการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก
- สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสปการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
3. มีประสปการณ์ทำงานกับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน
5. มีความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารการเงินเป็นอย่างดี
6. มีทักษะด้านการบริหารจัดการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
7. มีความสามารถให้การโน้มน้าวใจผู้อื่น ให้ปฏิบัติตามนโยบายการเงินของบริษัทฯ ได้

สวัสดิการ
ตามโครงสร้างบริษัท

วิธีการสมัคร
+ สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน

บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด


100/317 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Tel: 0884988851


บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด > Mechanical Engineer Technician
บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด > Electrical Engineering Technician
บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด > Foreman
บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด > Drafts man
บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด > Site Engineer
บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด > Project Manager (PM)
บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด > Accountting
บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด > Admin and HRPurchasing Officer
บริษัท เพาเวอร์ บีช รีสอร์ท กรุ๊ป จำกัด > Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด > Purchasing Officer / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (น้ำยาปรับผ้านุ่มไฮยีน)
บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) > Purchasing Officer - สนง.สุรวงศ์ บางรัก
บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด > Engineer (Purchasing Officer)
บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)ประจำระยอง,กรุงเทพฯ
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Purchasing Officer - เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
Ricoh Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. > Purchasing Officer
VC Fabric Co.,Ltd > Overseas Purchasing Officer
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด > Purchasing Officer
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด > Purchasing Officer (โรงงานสมุทรสาคร)
Bangkok Flight Services (BFS) > Purchasing Officer
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด > Senior Purchasing Officer
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด > Purchasing Officer
Woraluk Property Public Company Limited > Purchasing Officer
บริษัท เกรทฟู๊ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด > Purchasing Officer
บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด > Purchasing Officer ...ด่วนมาก!!! ประจำสาธุประดิษฐ์
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส (Senior Purchasing Officer)
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ > Senior Purchasing Officer
บริษัท ซี.พี.เทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อข้าวเปลือก (Purchasing Officer)
บริษัท อิมพีเรียล เยนเนอรัลฟูดส์ อินดัสทรี จำกัด > Purchasing Officer


หางาน pc   หางานราชการนครปฐม   หางานวิศวกรไฟฟ้า   หางานที่หัวหิน   หางานสระแก้ว   หางานจันทบุรี   หางานเมืองทองธานี   หางานชัยนาท   หางานช่างทอง   หางานจังหวัดชลบุรี   หางานนครปฐมล่าสุด   หางานเกษตร   หางานในสมุทรสาคร   หางานขับรถผู้บริหาร   หางานในระยอง   หางาน สถิติ   หางาน นนทบุรี   หางานระยอง   หางานสระบุรี   หางานข้าราชการ  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา