ผลการค้นหา หางานกฏหมาย มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 81 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ


1. Outside Agency Collection Supervisor

1.วางกลยุทธิ์ด้านการจัดการติดตามหนี้สินเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2.ดูแลบริษัทกฏหมายหรือบริษัทรับจัดการต

อัตรา 3

เงินเดือน 25,000-55,000
บริษัทจัดหางาน พี. อาร์. แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลกฏหมายแรงงาน (นิติศาสตร์)

  - ดำเนินงานเกี่ยวกับด้านแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงานขององค์กร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ/เทคนิค

  1.ควบคุมดูแลความปลอดภัยหน้าไซท์งานให้เป็นไปตามกฏหมายกำหนด
  2.อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
  3.จัดทำเอกสาร

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ชาญนครเอ็ม & อาร์ จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ผู้อำนวยการฝ่ายกฏหมาย

  ตรวจสอบร่างสัญญา เอกสารสำคัญต่างๆ และกฎ/ระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดขึ้น พร้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ต่อรองได้
  Nirvana Development

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่ จป วิชาชีพ

  -ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน
  -จัดทำเอกสารความปลอดภัยให้ถูกต้องตามกฏหมายแรงงาน
  -นำเสนอเพื

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

  - จัดทำค่าจ้าง / ค่าล่วงเวลา
  - จัดทำประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก
  - การสรรหาพนักงานตามแผนของบริษัท และต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท สกุลวี กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

  - ดูแลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของบริษัท
  - ร่างและเขียน สัญญาของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. จป. วิชาชีพ (บริษัทในกลุ่ม ปตท.- ประจำระยอง)

  -ดูแลงานด้านความปลอดภัยขององค์กร ประเมิณความเสี่ยงตามกิจกรรมที่พนักงานปฏิบัติ
  -แนะนำ ฝึกสอนอบรมพนัก

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000-27,000บาท
  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. จนท.ขึ้นทะเบียนยา

  1. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนยา
  2. ติดต่อประสานงานขึ้นทะเบียนกับผู้เกี่ยวข้อง
  3. Update ข้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท มิลลิเมด จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.วิชาชีพ

  1. วางแผน จัดทำและดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฏหมาย
  2. ดูแลและค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้จัดการบัญชีการเงิน

  1. ปฎิบัติงานตามนโยบาย คำสั่ง กฏระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ รวมทั้งมีวัสัยท

  อัตรา 3

  เงินเดือน N/A
  บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่แผนกกฎหมาย (Lawyer)

  ตรวจสอบและติดตามเอกสาร เจรจาเรียกร้องหรือชดใช้ค่าสินไหมแก่บุคคลและบริษัทประกันภัยทั้งก่อนและหลังดำเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าตอบแทน
  บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. หัวหน้าแผนกบัญชี

  1. บริหารจัดการและวางแผนทางด้านทางเงิน กระบวนการปฏิบัติงานทางด้านระบบัญชี และกฏหมายภาษีอากร
  2. วิเค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  มีนบุรี, คลองสามวา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Manager)

  1. ควบคุมทุกขั้นตอนการทำงานให้สามารถผลิตชิ้นงานได้ตามแผนการผลิตหลัก
  2. รวบรวมข้อมูลยอดการผลิตประจำว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. สถาปนิก

  1. รับข้อมูลจากลูกค้า
  2. ออกแบบและพัฒนาโครงการตามที่ได้รับข้อมูล ให้เหมาะสมในทางสถาปัตยกรรมและกฏหมา

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. นิติกรประจำสำนักงาน

  ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ ทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือกรณีใดๆที่เกี่ยวข้องด้านกฏหมาย เตรียมคดี ตลอดจนดำเน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. นักเทคนิคอาหาร(Food Technologist)

  - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนที่กำหนดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นไปตามมาความต้องการของลูกค้า และ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด อยุธยา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. หัวหน้าแผนกกฎหมาย

  ทนายความประจำบริษัท (งานประจำ)
  - ว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา
  - ให้คำปรึกษาด้านคดีแก่ผู้บริหาร และเสนอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. จป.วิชาชีพ

  ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานให้เป็นไปตามกฏหมายที่กำหนด, จัดทำเอก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
  บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ER & Resourcing Manager

  • วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆในบริษัทฯ
  • สามารถให้คำปรึกษาด้านกฏหมายแรงงานได้เป็นอย่างดี
  • ส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)

  จังหวัด อยุธยา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

  1.รับนโยบายจาก ผู้บริหารสูงสุด เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  2.กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบก

  อัตรา 1

  เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
  A.D.Houses Co., Ltd.

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. นิติกร


  1. งานสัญญา จัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย, จัดทำสัญญาเช่า และสัญญาอื่นๆ
  2. ตรวจร่างสัญญา ให้ความเห็นทางกฏ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. นิติกร

  - จัดทำนิติกรรมสัญญา และตรวจสอบเอกสารด้านคดีความ สัญญา ธุรกรรมต่างๆให้กับบริษัท
  - ว่าความ ร่างคำฟ้อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. พนักงานประสานงานราชการ

  - รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานด้านการขอใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  -

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  Perfect Companion Group Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. จนท.ขึ้นทะเบียนยา

  1. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนยา
  2. ติดต่อประสานงานขึ้นทะเบียนกับผู้เกี่ยวข้อง
  3. Update ข้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท มิลลิเมด จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ

  ความรับผิดชอบ :
  1. ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับลูกค้า, กำหนดงบประมาณโครงการ
  2. กำหนดแนวทางรูปแบบ การออกแบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (ประจำโรงงานบางพลี)

  - รับผิดชอบการทดลอง วิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์แช่แข็งทั้งใหม่และเก่า
  - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ ที่บริษัทด

  อัตรา 6

  เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
  บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. HR Supervisor

  - ดูแลเกี่ยวกับระบบงานบุคคลทั้งระบบ
  - ดูแลงานธุรการ
  - สวัสดิการพนักงาน แรงงานสัมพันธ์
  - มีความรู้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้าง
  บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. รองผู้อำนวยการฝ่ายกฏหมายและทรัพย์สิน

  - ตรวจสอบข้อสัญญาต่าง ๆ และกฏหมาย
  - การบริหารจัดการงานด้านทรัพสิน
  - บริหารงานด้านกฏหมายและนิติกรรม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. เจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์คาราโอเกะ

  รับมอบอำนาจจากบริษัทฯสำรวจร้านค้า และดำเนินการทางกฏหมายกับร้านที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงของบริษัทฯ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน • 1 2 3    ต่อไป >>>

  BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |