ผลการค้นหา หางานประมง มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 56 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะสินเชื่อบุคคล ช่วยบริหารหนี้มนุษย์เงินเดือน กู้ง่าย วงเงินสูงสุด 2ล้าน ดอกเบี้ยต่ำ

1. สัตวบาล

สัตวบาลดูแลหมูขุน

อัตรา 4

เงินเดือน 8000
บริษัท ศุภฤกษ์ฟาร์ม จำกัด

จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้ช่วยสถิติฟาร์ม

  เก็บสถิติ/คีย์โปรแกรมหมอหมู/ตรวจเช็คสต็อกสุกร

  อัตรา 2

  เงินเดือน 6500-7500
  บริษัท ศุภฤกษ์ฟาร์ม จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. นักวิชาการ/ผ้จัดการฟาร์มสัตว์น้ำ

  งานทั่วๆไป และงานที่ได้รับมอบหมาย ดูแลสัตว์น้ำ บ่อเลี้ยง

  อัตรา 2

  เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
  Aquatic BioLabs Co.,ltd.

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. สัตวแพทย์ ฟาร์มสุกร

  - ดูแลสุขภาพสุกรในฟาร์ม ป้องกันโรค
  - ติดตามเรื่องฟาร์มมาตรฐาน
  - ติดตามเรื่องการส่งตัวอย่าง ห้อง LA

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / กรณีปฏิบัติงาน สปป.ลาวจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 5,000 บาท
  บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. หัวหน้างานส่งเสริมชาวไร่

  ดูแลงานด้านการส่งเสริมชาวไร่การปลูกมะละกอ สับปะรด เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ,เพื่อจัดหาวัตถุดิบ

  อัตรา 6

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ผู้จัดการแปลงเกษตรอินทรีย์

  -สร้างระบบบริหารจัดการภายในฟาร์มให้เชื่อมโยงทั้งองค์กร
  -วางแผนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุกชนิด สอด

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท สลันดา ออแกนิค ฟาร์ม จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร

  ลงพื้นที่ภาคสนาม บรรยาย สาธิต แนะนำให้ความรู้ผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ กระตุ้นยอดขาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. สัตวบาล (Team Leader)

  ดูแลควบคุมขบวนการผลิตลูกไก่
  ดูแลเรื่องการสุขาภิบาลภายในโรงฟัก
  ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ตู้ฟักแ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ค่าตำแหน่ง
  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานส่งเสริมเกษตร

  - วางแผนการขยายพื้นที่
  - ให้ความรู้เกษตรกรในการปลูกอ้อย
  - ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนของเกษตรกรตามพื้นที

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. สัตวบาลประจำฟาร์มไก่ จ.ชลบุรี

  ไม่ระบุ

  อัตรา 6

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
  เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

  ดูแลส่งเสริมชาวไร่ในการปลูกอ้อย

  อัตรา 3

  เงินเดือน 12,390 บาท/เดือน
  บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่ควบคุมสวนมะพร้าว

  1. ควบคุมสวนมะพร้าวแก่ และมะพร้าวอ่อน
  2. ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์กับ Supplier (เกษตรกร)
  3. จัด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่เกษตร

  - รับผิดชอบควบคุมโรงเรือนเพราะปลูกไม้เมืองหนาว
  - ควบคุมการ ให้น้ำ ให้ยา ให้สารอาหาร ที่จำเป็นต่อต้น

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A
  P.S.P. SPECIALTIES CO., LTD.

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. สัตวแพทย์ควบคุมคุณภาพและสุขภาพสัตว์ (สายธุรกิจสุกร)

  1.ควบคุมดูและสุขภาพสุกร ควบคุมดูแลการใช้เวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ

  2.ควบคุมดูและระบบการป้องกันโรค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. สัตวบาลส่งเสริมสุกร

  -รับผิดชอบงานส่งเสริมการเลี้ยงสุกรให้แก่เกษตรกรที่เป็นคู่สัญญากับบริษัท
  -รับผิดชอบงานด้านการให้คำแน

  อัตรา 10

  เงินเดือน 15000
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. สัตวบาลประจำฟาร์ม / ผู้จัดการฟาร์ม ไก่พันธุ์

  ควบคุมดูแลงานในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap.
  และโรงฟักไข่ระบบตู้ฟักอัตโนมัติ
  กำลังการผลิตลูกไก่ 500,000

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
  บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. พนักงานฝ่ายผลิตเกษตรอินทรีย์

  - ควบคุมการผลิตตามแผนงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
  - บริหารจัดการ Stock วัตถุดิบทั้งหมดให้เพียงพอกับก

  อัตรา 3

  เงินเดือน 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน + ที่พักฟรี
  บริษัท สลันดา ออแกนิค ฟาร์ม จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. นักศึกษาจบใหม่ Academy รุ่น 2/58

  ตามอัตรากำลังแผนก/ส่วนของบริษัทฯ ตามสาขาที่ต้องการดังนี้ 1.ธุรกิจระหว่างประเทศ,ภาษาอังกฤษ 2. โลจิสติ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท